temperatura kontrolowana

Jak przygotować się do przewozu towarów wymagających kontrolowanej temperatury?

Transport towarów wymagających kontrolowanej temperatury to zadanie, które wymaga precyzji, doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Niezależnie od tego, czy przewozisz żywność, leki, czy materiały biologiczne, kluczowe jest, aby zachować integralność ładunku od momentu załadunku aż do dostarczenia. Oto kilka kroków, które pomogą Ci skutecznie przygotować się do takiego transportu.

1. Zrozumienie wymagań temperaturowych towaru

Pierwszym krokiem jest dokładne poznanie specyfikacji towaru, który będziesz przewozić. Każdy produkt ma swoje optymalne warunki przechowywania, które muszą być ściśle przestrzegane. Na przykład:

 • Żywność mrożona wymaga temperatury poniżej -18°C.
 • Leki i szczepionki mogą wymagać temperatury w zakresie od 2°C do 8°C.
 • Produkty chemiczne mogą mieć różne wymagania, w zależności od ich składu.

2. Wybór odpowiedniego pojazdu i sprzętu

Pojazdy do transportu w temperaturze kontrolowanej są wyposażone w specjalistyczne systemy chłodzenia lub ogrzewania. Upewnij się, że Twój pojazd:

 • Ma odpowiednią izolację, aby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz.
 • Jest wyposażony w niezawodny system monitorowania temperatury, który umożliwia śledzenie i rejestrowanie warunków w czasie rzeczywistym.
 • Posiada awaryjne źródła zasilania, które zapewnią ciągłość działania systemów w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

3. Przygotowanie ładunku do transportu

Przygotowanie towaru to kluczowy etap, który obejmuje:

 • Odpowiednie pakowanie: Użyj materiałów izolacyjnych, takich jak styropianowe skrzynki czy specjalistyczne kontenery termiczne, aby dodatkowo zabezpieczyć towar.
 • Sprawdzenie stanu towaru: Upewnij się, że produkty są w odpowiednim stanie i nie mają żadnych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na ich jakość podczas transportu.
 • Oznakowanie: Każdy pojemnik powinien być wyraźnie oznakowany informacjami o wymaganej temperaturze i innymi istotnymi danymi.

4. Szkolenie personelu

Personel odpowiedzialny za załadunek, transport i rozładunek musi być odpowiednio przeszkolony. Powinni znać:

 • Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów towarów.
 • Sposoby radzenia sobie z ewentualnymi awariami systemów chłodzenia czy ogrzewania.

5. Planowanie trasy i czasu transportu

Czas i trasa transportu mają kluczowe znaczenie w utrzymaniu odpowiednich warunków temperaturowych. Planuj trasy z uwzględnieniem:

 • Najkrótszych możliwych tras, aby zminimalizować czas transportu.
 • Potencjalnych opóźnień związanych z ruchem drogowym, pracami drogowymi czy kontrolami.
 • Warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na temperaturę wewnątrz pojazdu.

6. Monitorowanie i dokumentacja

Podczas transportu kluczowe jest stałe monitorowanie warunków wewnątrz pojazdu:

 • Systemy monitorujące: Korzystaj z systemów, które automatycznie rejestrują temperaturę i wilgotność. W razie odchyleń od normy, systemy te powinny natychmiast powiadamiać kierowcę lub dyspozytora.
 • Dokumentacja: Prowadź dokładną dokumentację wszystkich etapów transportu, od załadunku po dostarczenie. To pomoże w identyfikacji i rozwiązaniu ewentualnych problemów oraz będzie dowodem na zachowanie odpowiednich warunków.

7. Ewentualne sytuacje awaryjne

Mimo najlepszego planowania, mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje. Dlatego warto mieć plan awaryjny, który może obejmować:

 • Alternatywne trasy w przypadku blokady drogi.
 • Zapasy dodatkowych źródeł chłodzenia lub ogrzewania.
 • Numery kontaktowe serwisów i wsparcia technicznego.

Przygotowanie do transportu towarów wymagających kontrolowanej temperatury to proces, który wymaga staranności i dokładności na każdym etapie. Stosując się do powyższych kroków, zminimalizujesz ryzyko uszkodzenia ładunku i zapewnisz jego bezpieczne dostarczenie do celu, co jest kluczowe dla zachowania jakości i wartości przewożonych produktów.

Chłodne podróże: Sekrety dedykowanego transportu w temperaturze kontrolowanej

Podróżowanie jest fascynującym doświadczeniem, ale gdy w grę wchodzi transport produktów wymagających szczególnej temperatury, takich jak żywność, leki czy materiały biologiczne, zadanie staje się znacznie bardziej skomplikowane. W takich przypadkach kluczowe staje się zachowanie odpowiedniej temperatury przez całą podróż. W tym blogu przyjrzymy się tajemnicom dedykowanego transportu w temperaturze kontrolowanej oraz temu, jakie technologie i procedury są wykorzystywane, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość transportowanych produktów.

Dlaczego kontrola temperatury jest istotna?

Pierwszym pytaniem, jakie się nasuwa, jest dlaczego kontrola temperatury jest tak ważna podczas transportu. Odpowiedź jest prosta: wiele produktów, takich jak świeże owoce i warzywa, leki, szczepionki czy produkty biologiczne, musi być przechowywanych w określonych temperaturach, aby zachować swoją jakość i skuteczność. Na przykład, niektóre leki mogą być wrażliwe na wysoką temperaturę i stracić swoje właściwości lecznicze, podczas gdy inne produkty mogą ulec zepsuciu w wyniku zbyt niskiej temperatury.

Technologie dedykowanego transportu w temperaturze kontrolowanej

Transport produktów wymagających kontrolowanej temperatury wymaga zastosowania zaawansowanych technologii i procedur. Oto kilka z nich:

 1. Izotermy i chłodnie: Pojazdy transportowe wyposażone są w izotermiczne kontenery lub chłodnie, które umożliwiają utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pojazdu. Te systemy są zazwyczaj wyposażone w termometry i czujniki, które monitorują temperaturę w czasie rzeczywistym.
 2. Systemy monitoringu: Do śledzenia warunków transportu używa się zaawansowanych systemów monitoringu, które pozwalają na ciągłą kontrolę temperatury, wilgotności i innych czynników środowiskowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń od ustalonych parametrów, systemy te automatycznie alarmują personel odpowiedzialny za transport.
 3. Opakowania termiczne: Niektóre produkty, zwłaszcza te o szczególnie wrażliwej naturze, mogą być dodatkowo zabezpieczone za pomocą specjalnych opakowań termicznych, które zapewniają dodatkową izolację termiczną i ochronę przed ekstremalnymi warunkami.
 4. Zautomatyzowane systemy sterowania: W niektórych przypadkach transport w temperaturze kontrolowanej jest zarządzany przez zautomatyzowane systemy sterowania, które regulują pracę chłodni i izoterm w zależności od warunków zewnętrznych oraz wymagań produktu.

Bezpieczeństwo i jakość jako priorytety

Niezawodność i skuteczność dedykowanego transportu w temperaturze kontrolowanej mają kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i jakości transportowanych produktów. Niedotrzymanie odpowiednich warunków może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń produktów oraz zagrożenia dla zdrowia publicznego, jeśli chodzi o leki czy żywność.

Dlatego też, przedsiębiorstwa transportowe, producenci i inne podmioty zaangażowane w transport produktów wrażliwych na temperaturę, inwestują w zaawansowane technologie, szkolenie personelu oraz ścisłe procedury, aby zapewnić, że każda podróż odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami.

Wnioski

Dedykowany transport w temperaturze kontrolowanej jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wielu produktów, od żywności po leki. Dzięki zaawansowanym technologiom i procedurom, transportującym produkty wrażliwe na temperaturę, możemy być pewni, że dotrą one do swojego celu w idealnych warunkach. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest ciągłe doskonalenie i inwestowanie w nowe rozwiązania, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i wyzwaniom w zakresie transportu logistycznego.

 

temperatura kontrolowana

Zmiana temperatury chłodzenia – kluczowy czynnik wpływający na jakość

Zmiana temperatury w transporcie stanowi kluczowy czynnik wpływający na jakość różnorodnych produktów, zwłaszcza w przypadku artykułów spożywczych. Świadomość tego aspektu jest niezwykle istotna zarówno dla producentów, jak i firm logistycznych, gdyż niewłaściwe warunki transportu mogą skutkować degradacją produktów oraz utratą ich wartości.

Przykładowo, produkty mleczne, takie jak mleko czy sery, wymagają precyzyjnych warunków chłodzenia.

Wzrost temperatury może prowadzić do rozwoju bakterii, co skutkuje zepsuciem produktów. Z drugiej strony, owoce i warzywa są wrażliwe na temperaturę i wilgotność. Nadmierne ochłodzenie może powodować zamarzanie, co wpływa negatywnie na strukturę komórkową, prowadząc do utraty smaku i wartości odżywczych.

W przypadku przetworów mięsnych, np. kiełbas czy wędlin, zmiana temperatury może wpływać na ich trwałość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Jeśli warunki transportu nie są odpowiednie, bakterie mogą się rozmnażać, co zwiększa ryzyko zakażenia.

Dodatkowo, produkty farmaceutyczne również są narażone na wpływ temperatury.

Leki często wymagają przechowywania w określonych warunkach, aby utrzymać swoją skuteczność. Zmiany temperatury mogą prowadzić do degradacji substancji czynnych, co z kolei wpływa na skuteczność leków.

W celu minimalizacji negatywnych skutków zmian temperatury, branże transportowe coraz częściej korzystają z zaawansowanych systemów kontroli temperatury w pojazdach. Monitoring temperatury w czasie rzeczywistym oraz stosowanie izolowanych kontenerów pomagają utrzymać optymalne warunki, chroniąc produkty przed niepożądanymi zmianami.

Podsumowując, świadome zarządzanie temperaturą w transporcie jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości produktów. Inwestycje w nowoczesne technologie i przestrzeganie odpowiednich standardów są niezbędne, aby sprostać oczekiwaniom rynku i zachować integralność przechowywanych produktów.

Licencja Transportowa

Od 21 maja 2022 firmy oferujące transport pojazdami do 3,5 t dmc, przekraczając granice wewnętrzne UE muszą posiadać licencję wspólnotową.

Obowiązkowa licencja wspólnotowa – kogo dotyczą nowe przepisy?

Przedsiębiorstwa świadczące usługi międzynarodowego i kabotażowego transportu drogowego towarów muszą posiadać ważną licencję wspólnotową. Jeszcze do niedawna wymóg ten odnosił się do przedsiębiorstw używających pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Od 21 maja 2022 roku licencją zostały objęte także pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Zatem od tego dnia także przewoźnicy małych ładunków i kurierzy, przekraczając granice wewnętrzne UE muszą posiadać licencję wspólnotową. Rodzaj pojazdu (samochód osobowy czy ciężarowy) jest nieistotny. Jedynym kryterium jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu wraz z ewentualną przyczepą.

Ważne: W przypadku przedsiębiorstw transportowych przewożących towary wyłącznie w granicach własnego kraju nic się nie zmienia.

Jakiego sprzętu używa się w transporcie chłodniczym?

Większość firm transportowych oferuje swym zleceniodawcom przewóz żywności, czy dóbr, które potrzebują specjalnej temperatury. Do tego muszą mieć odpowiednie wyposażenie. Każda taka firma opiera swoją działalność głównie na samochodach – chłodniach. Tych jest mnóstwo, każdy może wybrać taki, aby odpowiadał jego potrzebom. Zobacz jakim sprzętem dysponujemy.

Zanim kupimy samochód chłodnię musimy zastanowić się nad tym, jaki będzie czas transportu produktów, które mogą się popsuć, jaka będzie ich ilość (to pozwoli nam na zaplanowanie ładowności naszego nabytku). Wybór takiego samochodu wbrew pozorom nie jest łatwy. Wracając do czasu transportu – każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić charakterystykę ładunku, ponieważ jedne produkty muszą mieć podczas przewozu stałą temperaturę i wówczas konieczna jest chłodnia, zaś inne mają określone tzw. widełki. Wówczas, jeżeli podczas transportu temperatura wewnątrz zabudowy auta nie wyjdzie poza te widełki – wystarczy użyć furgonu izotermicznego. Co do drugiego warunku, trzeba pamiętać, że na krótkich trasach, gdzie ładunek będzie niewielki wystarczy mniejszy samochód, który jest bardziej zwrotny i szybciej z ładunkiem dotrze do celu. Dłuższe trasy wymagają już większych specjalistycznych samochodów.

Najczęściej wybieranym do przewozu produktów spożywczych wymagających stałej temperatury jest chłodnia, która posiada DMC 3,5 i ładowność 1,2 t. Używany samochód powinien mieć taką wysokość, aby mógł dopasować się do specjalnych ramp pozwalających na rozładowanie go we wszystkich centrach dystrybucyjnych bez obaw, że podczas rozładunku towar może ulec uszkodzeniu. Ważne jest również, aby samochody wyposażone były w agregaty chłodzące, najlepiej dwufunkcyjne. Pozwoli to na utrzymanie w chłodni odpowiedniej temperatury przy różnych warunkach pogodowych. Drugą ważną rzeczą, którą powinna mieć chłodnia, to termograf z drukarką, która pozwoli na wydrukowanie raportu temperatur z całego przewozu. Jest to ważne przy ewentualnych nieprawidłowościach, albo reklamacjach, aby udowodnić, że podczas przewozu wszystko było w porządku.

Jak działa samochód chłodnia?

Odpowiednie działanie samochodu chłodni jest bardzo ważne dla przedsiębiorcy, który postawił na takie przedsięwzięcie. Każdy powinien zatem zastanowić się jak działa samochód chłodnia, aby uniknąć ewentualnych problemów. Jak więc działa wspomniane wcześniej auto? Co każdy przedsiębiorca i kierowca powinien o nim wiedzieć?

Każdy samochód musi posiadać agregat chłodniczy, który będzie utrzymywał odpowiednią temperaturę podczas transportu. Wiele z aut jest w tej chwili wyposażona również w specjalne urządzenie zwane termografem dzięki któremu zapisywana jest temperatura podczas całego przewozu. Dobrze, jeżeli to urządzenie wyposażone jest w drukarkę, która pozwoli na wydrukowanie raportu temperatur. Dane, które zostają uzyskane podczas przejazdu z termometrów zainstalowanych w komorze chłodzącej zostają odpowiednio przetworzone, dzięki czemu można kontrolować sposób przewozu żywności. Jeżeli pojawi się informacja o przekroczeniu ustalonych punktów krytycznych, można ją wyeliminować, aby móc przestrzegać normy HACCP. Aby chłodnia prawidłowo funkcjonowała, poza skutecznymi agregatami, potrzebna jest odpowiednia izolacja termiczna ścian samochodu. Kiedyś używano drewna w formie sklejki, obecnie w dobie różnego rodzaju tworzyw sztucznych stosuje się najczęściej styropian albo poliuretan spieniony. Można również użyć materiałów izolacyjnych, jakim jest np. wełna szklana.

Pamiętajmy również, aby chłodnie posiadały system GPS. Pozwoli to na odpowiednie zaplanowanie kursu. Każde zdarzenie może być odnotowane, jako dozwolone albo zabronione w danym kursie. Taki system pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych spóźnień, błędów oraz rzeczy, które mogą zakłócić sukcesywny przewóz towarów spożywczych.

Termograf – jak kontroluje się poziom temperatury towarów

Każdy przedsiębiorca który będzie zajmował się przewozem żywności za pomocą chłodni musi wiedzieć, że w większości krajów europejskich zostały znormalizowane wymagania dotyczące przewozu żywności. Dlatego też każde auto musi być wyposażone w sprzęt, który nie tylko monitoruje, ale również rejestruje temperaturę w chłodniach. Urządzenie to nazywane jest termografem. Obecnie urządzenie to stanowi standardowe wyposażenie każdej chłodni. Jest on tak skonstruowany, aby mógł monitorować stan temperatury wewnątrz chłodni. Często postrzega się go, jako rozbudowę agregatu. Stare termografy mogły jedynie rejestrować zmiany, jednak nie było możliwe ich zapisanie, ani analizowanie. Te nowsze wyposażono w drukarkę oraz automatyczny system rejestracji danych. Można również przenieść dane oraz je odpowiednio opracować za pomocą specjalnych programów. Te najnowsze pozwalają na zdalne zebranie informacji do systemu zaraz po przyjeździe samochodu do bazy.

Termografy, które mają wbudowaną drukarkę igłową pozwalają na graficzne jak i cyfrowe interpretacje pozyskanych wyników. Wydruki można robić w różnych ilościach i z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb. Dzięki drukarce wbudowanej w urządzenie kierowca może sporządzić wydruki na trasie, najlepiej dwa. Pierwszy będzie potwierdzeniem dla odbiorcy prawidłowo wykonanej przez firmę usługi, zaś ten drugi, który odbiorca opatrzy swoją pieczęcią i podpisem będzie dowodem dla przewoźnika, że towar został dostarczony do odbiorcy w wymaganych warunkach. Drukowane raporty pokazują, jaka firma była odpowiedzialna za przewóz, który samochód (drukowany jest nr rejestracyjny pojazdu), a także różne zdarzenia, które mogły wystąpić na trasie. Systemy rejestracji są coraz bardziej powszechne nie tylko na rynku europejskim, ale również w Polsce. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że dzięki nim mogą lepiej wykonywać swoje usługi.

Transport i chłodnie – co jest ważne

Kluczowym elementem komory chłodniczej nie jest agregat, do którego należy wytwarzanie odpowiednio niskiej temperatury. Absolutnie najważniejsza jest efektywność izolacji termicznej. To właśnie od odpowiednio dobranych materiałów i  prawidłowo wykonanych uszczelnień zależy przechowywanie i przewóz produktów spożywczych – również leków.

Historycznie używano różnego rodzaju wypełnień, obecnie najpopularniejsze są wypełnienia z tworzyw sztucznych. Jako ciekawostkę można dodać, że w czasach starożytnych i w średniowieczu chłodzono produkty lodem przywiezionym z lodowców gór wysokich.

Chłodnie w transporcie są stosowane dla wielu gałęzi przemysłu i przetwórstwa, zaczynając od dużych kontenerów samochodowych i pociągowych a kończąc na kontenerach okrętowych i dużych statkach chłodniach.