Od dnia 21.05.2022 w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe zasady wynikające z Pakietu Mobilności.
Wszystkie pojazdy o masie całkowitej 2,5t - 3,5t muszą posiadać Licencję Transportową w transporcie międzynarodowym oraz Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Informujemy, że IZI Polska spełniła wszelkie warunki i jest w posiadaniu powyższych dokumentów.
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

Transport chłodniczy to nasza specjalność. Oferujemy przewóz towarów chłodzonych lub mrożonych w wymaganej dla nich temperaturze.  Podczas kilkuletniej działalności oferta naszej firmy wielokrotnie ewoluowała, tak aby zawsze spełniać oczekiwania naszych Partnerów.
Dla każdego obsługiwanego przez nas klienta przygotowujemy inną indywidualną ofertę, uwzględniając jego specyfikę i potrzeby.

Wiemy, jak wiele w transporcie drogowym zależy od kierowców. Dlatego w naszej firmie pracują osoby doświadczone, profesjonalnie traktujące powierzone zadania - dotrzymują wyznaczonych terminów i dbają o bezpieczne dostarczenie powierzonych im ładunków.

Realizujemy usługi transportowe w Polsce i w obrębie krajów Unii Europejskiej, Świadczymy przewozy do wszystkich krajów Europy, ze szczególnym uwzględnieniem:
Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier.

Posiadamy samochody chłodnie o DMC 3,5 i ładowności 1,2 t. Każdy samochód posiada wysokość rampową i możliwość rozładunku we wszystkich centrach dystrybucyjnych. Samochody wyposażone są w dwufunkcyjne agregaty pozwalające na utrzymanie dowolnej temperatury przy każdej pogodzie i posiadają termografy wraz z drukarką, co umożliwia rejestrowanie temperatury towaru podczas całego przewozu i wydruk zapisanych danych.

 

Posiadamy aktualną polisę OCP

Nasza firma posiada opłaconą i ważną polisę OC Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym i Międzynarodowym, udostępniamy warunki polisy wszystkim użytkownikom i posiadamy wysoką sumę gwarancyjną oraz szeroki zakres ubezpieczenia, obejmujący m.in.: klauzulę rabunku i rozboju, odpowiedzialności za podwykonawców, czy klauzulę postojową.

 

Polska Unia Transportu

Od 2019 r. jesteśmy członkami Polskiej Unii Transportu

Od 2022 roku jesteśmy członkami Jaworznickiej Izby Gospodarczej.

COVID – ZALECENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z BRANŻY TRANSPORTOWEJ I LOGISTYCZNEJ

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA,  WE WSPÓŁPRACY Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM SANITARNYM - PRZYGOTOWAŁO ZALECENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z BRANŻY TRANSPORTOWEJ I LOGISTYCZNEJ
W związku z tym nasza firma dopasowała się do poniższych zaleceń:
 • Zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 • Zakładania ust i nosa za pomocą maseczki w miejscach publicznych.
 • Promowania w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.
 • Promowania dokonywania płatności bezgotówkowych (karty paliwowe).
 • Promowania regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Promowania w miarę możliwości używania rękawic ochronnych podczas wykonywania prac.
 • Zapewnienia możliwości kierującym pojazdami dostępność żeli lub płynów dezynfekujących.
 • Zwracania szczególnej  uwagi na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegania higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiania się zwracania uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 • Zapewnienia, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury,
  • deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.