W związku z artykułem 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) przedstawiamy poniższe informacje.

Szanowni Państwo,

Od dnia 25.05.2018 obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych odnośnie
przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z wejściem w życie przepisów informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzeniem ust. 1 pkt. a, b, c oraz f do poniższych celów:

  • w celu zawarcia i realizacji zleceń dane będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu zakończenia realizacji zlecenia,
  • w celu przedstawienia ofert naszej firmy dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
  • w celu odzyskania należności z tytułu świadczenia usługi lub sprzedaży dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia odzyskania należności lub wykonania czynności w zakresie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwia nam wykonanie usługi, realizację zlecenia lub uniemożliwi prowadzenie działań marketingowych poprzez przesłanie oferty na nasze usługi. Dane osobowe przekazywane są podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia przez nas usług np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

W związku z przechowywaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wnoszenia sprzeciwów,
  • cofnięcia w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych jest IZI Waldemar Ryszka z siedziba w Jaworznie przy ul. Heleny i Jana Prześlaków 10a. Powyższa treść ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25.05.2018 i nie zmienia warunków naszej dotychczasowej współpracy.